Servisní služby

Na základě zkušeností s provozem na poli informačních technologií jsme připravili následující soubor servisních služeb. Nabídka je složena z několika oddělených oblastí činností, které lze na přání zákazníka upravit nebo kombinovat – buď jako jednorázové dodávky či konzultace, nebo jako trvalé služby.

  • Administrace systému

    Komplexní služba, jejímž cílem je předcházet všem provozním potížím a zajistit tak nerušený chod firmy. Služba je sjednána po dohodě se zákazníkem pro vybrané činnosti a je vykonávána v pravidelných intervalech, obvykle na základě servisní smlouvy. Zahrnuje i konzultace v rámci zavádění nových technologií, metod a postupů.

  • Servisní výjezdy

    V případě potřeby zajišťují naši konzultanti servisní zásahy přímo u zákazníka. Ty probíhají po dohodě nebo na základě sjednané servisní smlouvy.

  • Ostatní práce

    Zajišťujeme veškeré související činnosti, které přesahují rámec administrace systému, např. nové síťové a telefonní rozvody, stavební úpravy apod.